100% stucwerk 15% goedkoper!

Is uw woning in Breda toe aan een renovatie of verbouwing en is hij ouder dan 2 jaar? Dan komt u in aanmerkingen voor een laag btw tarief op stucadoorswerk! Maak snel een afspraak met Videler stucadoorsbedrijf en laat u vrijblijvend informeren.

Komt uw woning in aanmerking voor BTW tarief

De term “particuliere woning” heeft betrekking op onroerende zaken die zijn bestemd voor particuliere bewoning. Het gaat in dit kader om woningen waarin particulieren permanent mogen verblijven. Ook tijdelijk leegstaande particuliere woningen zijn hieronder te begrijpen.

Goedkoop stucadoor

6% BTW voor woningen ouder dan 2 jaar

Sinds 15 september 2009 is er een permanente regeling voor het lage BTW-tarief voor stukadoren en schilderen. Bedrijven mogen het lage btw-tarief van 6% in rekening brengen voor werkzaamheden aan woningen in onveranderd Dongen ouder dan 2 jaar, die particulier bewoond worden. Voor het vaststellen van de leeftijd van de woning is de dag van eerste ingebruikname van de woning bepalend. De opdrachtgever hoeft niet de particulier zelf te zijn. Dit mag ook een woningcorporatie of bedrijf zijn, zolang het stukadoors- en schilderwerk maar wordt uitgevoerd aan een woning bestemd voor particuliere bewoning.

Welke stucadoorsdiensten vallen onder de regeling?

Het stukadoorswerk dat binnens- en buitenshuis wordt verricht is naar het verlaagde tarief belast. Voor de toepassing van het verlaagde tarief is het niet noodzakelijk dat het stukadoorswerk door Videler wordt verricht: ook aannemers, klusbedrijven e.d. die (onderdelen van) stukadoorswerk uitvoeren mogen het verlaagde tarief hanteren.Voor de toepassing van het verlaagde tarief is het evenmin noodzakelijk dat de opdrachtgever een particulier is: ook als woningbouwcorporaties e.d. opdracht geven tot het verrichten van stukadoorswerk in particuliere woningen in bijvoorbeeld Dongen, geldt ter zake het verlaagde tarief.

Is uw woning 2 jaar of ouder?

Voor de beoordeling of uw woning in Dongen minimaal 2 jaar oud is, is bepalend de begindatum van het bouwjaar volgens de gemeentelijke administratie op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken. Het bouwjaar van uw woning Dongen is het jaar waarin de woning wordt opgeleverd, het begin van het bouwjaar is dan op 1 januari van het jaar van oplevering van de woning. Bij een pand dat niet vanaf het begin als woning in gebruik is geweest, bepaalt het tijdstip waarop het pand voor het eerst als woning in gebruik is genomen of de woning minimaal 2 jaar oud is. Te denken valt aan een oud monumentaal pakhuis dat tot een appartementencomplex is omgebouwd. Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, moet de woning voor minimaal 50% bestaan uit delen die 2 jaar of ouder zijn.

Maak een vrijblijvende afspraak

Goedkoop stucadoor
Goedkoop stucadoor